sv en

Porträtt - Event

Vänföretag till UNHCR

Pernod Ricard Sweden stödjer UNHCR i att möta den växande flyktingkrisen. Som vänföretag bistår vi med finansiella medel för att ge familjer på flykt tak över huvudet, varma kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård och skolmaterial.

Idag är över 60 miljoner barn, kvinnor och män på flykt runt om i världen. Människor som lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. För familjer på flykt är situationen akut och hjälpbehoven enorma.

UNHCR skyddar människor på flykt från krig och förföljelse

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.

Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. UNHCR är på plats i alla världens stora konflikter och ger människor akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.

Om UNHCR

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, som på svenska är FN:s flyktingkommissarie. UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.

UNHCR ser till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

Text: Mikael Sundström

Inspiration

Porträtt - Event

Vänföretag till UNHCR

Läs mer